Księgowość to dla wielu przedsiębiorców — szczególnie tych początkujących — kraina pełna wielu tajemnic i pojęć nie do końca zrozumiałych. Nie ma się co temu dziwić, nikt nie rodzi się z tak specjalistyczną wiedzą i wymaga wiele czasu, by poznać podstawy księgowości. Jednym z pojęć, które trzeba poznać niemalże natychmiast, jest księga przychodów i rozchodów.

Czym jest księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów — w skrócie mianowana jako KPiR — to podatkowa ewidencja, która znajduje zastosowanie w tzw. księgowości uproszczonej. Muszą się znaleźć w niej zapisy dotyczące przychodów firmy oraz wydatków i zakupów odnoszących się do prowadzonej działalności gospodarczej. Tę drugą grupę ( zakupy i wydatki) nazywa się rozchodami. W ogólnym rozumieniu KPiR musi zawierać zapis wszystkich transakcji w obrębie działania firmy. Będą to więc i faktury sprzedaży, ale też i inne przychody, wartości zakupu towarów handlowych i materiałów zgodnych z cenami zakupu; koszty uboczne zakupu; wynagrodzenia oraz inne wydatki. Od 2016 roku w księdze przychodów i rozchodów ujmuje się także koszty prac badawczo-rozwojowych.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

W świetle obowiązujących przepisów księga przychodów i rozchodów musi być prowadzona przez osoby fizyczne osiągające dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie.

W przypadku osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą obowiązek KPiR dotyczy tych przedsiębiorców, którzy wybrali zasady ogólne rozliczenia lub podatek liniowy. W odniesieniu do wymienionych spółek księga ma zastosowanie w chwili, w której przychody netto pochodzące ze sprzedaży towarów oraz operacji finansowy za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 1 200 000 euro w przeliczeniu na rodzimą walutę.

Są także wyjątki od tej reguły. Pomimo spełniania powyższych cech podatnik może zostać zwolniony z KPiR w całości lub w części. To wyjątkowe przypadki, które muszą spełniać znamiona opisane w paragrafie 7 rozporządzenia dotyczącego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Do tychże należą m.in.: wiek osoby prowadzącej działalność, stan zdrowia lub też specyfika i rozmiar prowadzonej działalności.

Komu zlecić KPiR i czy można prowadzić ją samodzielnie?

Oczywiste jest, że przed Urzędami Skarbowymi przedsiębiorcy odpowiadają samodzielnie. Przedsiębiorca może więc sam prowadzić tę szczególną ewidencję. Tym samym, odpowiadając na pytanie o to, czy możliwe jest samodzielne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów warto dodać, że chociaż nie jest ona skomplikowana, to jednak nie zawsze można doprecyzować konkretne przychody czy rozchody i nie jest jasnym ich właściwe umiejscowienie. Z tego, chociażby tytułu warto sięgnąć po obsługę specjalistyczną.

Przedsiębiorcy coraz częściej skłaniają się ku nowoczesnym rozwiązaniom, jakim jest księgowość internetowa w zaufanym profilu. Naturalnie, jest ona alternatywą dla form tradycyjnych, ale jej rozbudowanie i pełen pakiet możliwości przy jednocześnie relatywnie niskich kosztach obsługi sprawia, że jest ona chętniej wybierana.

Nie ma wymogów prawnych dotyczących zatrudniania księgowego w firmie. Między innymi z tego też powodu warto wybrać księgowość online, która jest dostępna dla przedsiębiorcy o każdej porze, niezależnie od miejsca, w którym się aktualnie znajduje. Dodajmy, że to rozwiązanie nie pozostawia właściciela firmy bez fachowej pomocy. Wprost przeciwnie, godna polecenia księgowość internetowa to pełen pakiet usług zawierających obsługę specjalisty. Przy zdecydowanie niższych kosztach i łatwiejszej dostępności jest to rozwiązanie dla wymagających i nowoczesnych firm.